Produkti

Juridiskā informācija

Informāciju šajā tīmekļa vietnē var izplatīt pirms jebkura publiskā piedāvājuma sākuma un pirms attiecīgo pārdošanas dokumentu (jo īpaši pārdošanas prospektu, pamatinformācijas lapas, vērtspapīru informācijas lapas) publicēšanas. Informācija šajā tīmekļa vietnē ir reklāma. Šī informācija nesatur pilnīgu informāciju par minētajiem finanšu instrumentiem, tā nav publisks piedāvājums vai aicinājums parakstīties, kā arī nav individuāls ieguldījumu ieteikums. Šo finanšu instrumentu iegāde ir saistīta ar ievērojamiem riskiem, jo īpaši ir iespējams arī ieguldītāja ieguldītā kapitāla pilnīgs zaudējums. Autoritatīvi un juridiski saistoši ir tikai attiecīgie publicētie pārdošanas dokumenti (jo īpaši pārdošanas prospekts, pamatinformācijas lapa, vērtspapīru informācijas lapa), kas ir publicēti un darīti pieejami pirms attiecīgā emitenta publiskā piedāvājuma sākuma. Katrai ieinteresētajai pusei pirms lēmuma par ieguldījumu ir jāizlasa attiecīgie pārdošanas dokumenti, lai pilnībā izprastu iespējamos riskus un iespējas, kas saistītas ar lēmumu ieguldīt finanšu instrumentā. Kompetentās iestādes (potenciālais) apstiprinājums vai atļauja publicēt attiecīgos pārdošanas dokumentus nav jāsaprot kā piedāvātā finanšu instrumenta apstiprinājums.

Visi apgalvojumi par tirgus attīstību nākotnē ir prognozes. Šajā tīmekļa vietnē publicētā informācija par pagātnes rezultātiem un prognozēm nav uzticams rādītājs attiecīgā finanšu instrumenta darbības rezultātiem nākotnē.

Pašlaik nav pieejami izvēlētās valodas/valsts produkti.