Allgemein

Cik ilgi VIVAT uzņēmumu jau darbojas tirgū?

VIVAT Solution tika dibināts 2012. gada augustā. Trīs atzītu finanšu nozares uzņēmumu sadarbība ļāva radīt produktu, kas ir gan sarežģīts, gan ikvienam pieejams. Balstoties uz inovatīvu domāšanu un vairāk nekā 100 gadu pieredzi ieguldījumu nozarē, šie uzņēmumi izstrādāja "Multitalent" koncepciju.

Vairāk par to visu ir stāstīts sadaļā „Ieskats vēsturē“.

Kas drīkst noslēgt līgumu?

Līgumu var slēgt fiziskas personas no 18 gadu vecuma un juridiskas personas.

Vai vērtspapīri tiek tirgoti biržā?

Nē, šie vērtspapīri nav tirgojami, un šī iemesla dēļ tie netiek tirgoti biržā.

Kā izskatās attiecīgie nodokļi?

Regulāra peļņa no pakārtota aizdevuma procentiem pēc Vācijas ienākumu nodokļa likuma 20. panta 1. punkta 4. apakšpunkta tiek uzskatīta par ienākumiem no kapitāla, un tai tiek piemērots kapitāla pieauguma nodoklis, kā arī, ja esat piederīgs baznīcai, baznīcas nodoklis no 8 % līdz 9 % (kā noteikts attiecīgajā federālajā zemē). Šā nodokļa likme ir 25%, no kuras vēl aprēķina solidaritātes piemaksu 5,5% apmērā – tātad kopā sanāk 26,375%, un Vācijā var būt jāmaksā arī baznīcas nodoklis.

Šo kapitāla pieauguma nodokli un solidaritātes piemaksu (kopā 26,375%) uzņēmums iepriekšēja atskaitījuma ceļā novirza attiecīgajā gadījumā atbildīgajai nodokļu iestādei. Par šo nodokļu maksājumu investors saņem apliecinājumu.

Šī informācija attiecas uz ieguldītājiem, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir Vācijas Federatīvajā Republikā. Citu valstu ieguldītājiem no attiecīgās valsts tiesību aktiem var izrietēt atšķirīgi noteikumi. Ja jums ir kādi jautājumi šajā sakarā, lūdzu, sazinieties ar savu nodokļu konsultantu.

Kas notiek, ja līgums tiek pārtraukts priekšlaicīgi?

Principā visi līgumi tiek slēgti uz noteiktu laiku. Ieguldītāju un attiecīgā emitenta izbeigšanas tiesības (pirmstermiņa izbeigšana) izriet no attiecīgā ieguldījumu produkta noteikumiem un nosacījumiem.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Nāves gadījumā līgums ar tā tiesībām un pienākumiem tiek nodots saistību pārņēmējiem.

Multitalent AG - VIVAT Prestige/Exclusive/Prime (E2019)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

VIVAT PRESTIGE: no 3 000 EUR/CHF, vienreizējs ieguldījums,

VIVAT EXCLUSIVE: no 50 000 EUR/CHF, vienreizējs ieguldījums,

VIVAT PRIME: no 200 000 EUR/CHF, vienreizējs ieguldījums.

Cik liela ir procentu likme?

VIVAT PRESTIGE: gada procentu likme – 6%;

VIVAT EXCLUSIVE: gada procentu likme – 8%;

VIVAT PRIME: gada procentu likme – 10%.

Izmaksas tiek veiktas reizi ceturksnī.

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

VIVAT PRESTIGE / VIVAT EXCLUSIVE / VIVAT PRIME: 31.12.2024.

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?
 • Nekustamā īpašuma iegāde un pārdošana
 • Dalībnieka (uzņēmuma locekļa) statusa iegūšana nekustamā īpašuma projektos
 • Fiziski zelta krājumi
Kādas ir saistības?

Noslēdzot līgumu, klients uzņemas saistības paredzētajos termiņos iemaksāt norunātās līgumsummas. Savukārt emitents apņemas attiecīgi izmaksāt nopelnītos procentus, kā arī pēc līguma darbības beigām – iemaksāto kapitālu.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients atbild par saņemto procentu aplikšanu ar nodokļiem. Sīkāku informāciju par to var atrast mūsu pārdošanas prospektā, kā arī pie sava nodokļu konsultanta.

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Maksa par izskatīšanu nav paredzēta.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Ja līguma slēdzējs mirst, tad visas tajā paredzētās tiesības un pienākumi pāriet pie mantiniekiem. Ir spēkā mantošanas jomas likumi un noteikumi, kas pastāv attiecīgā ieguldītāja valstī.

Vai līguma darbības laikā varu saņemt ieguldīto kapitālu savā rīcībā?

VIVAT PRESTIGE: daļēja izmaksa – līdz 30% no ieguldītā kapitāla pēc 2 pilniem kalendārgadiem.

VIVAT EXCLUSIVE: daļēja izmaksa – līdz 20% no ieguldītā kapitāla pēc 2 pilniem kalendārgadiem.

VIVAT PRIME: daļēja izmaksa – līdz 20% no ieguldītā kapitāla pēc 2 pilniem kalendārgadiem.

Ko nozīmē jēdziens „turētāja parādzīme“?

Parādzīme (dēvēta arī par obligāciju) ir pirmšķirīgs vērtspapīrs, par ko ieguldītājs saņem procentus. Ieguldītājs, lai iegūtu pārādzīmi, pārskaita tās emitētājam konkrētu naudas summu uz zināmu laika periodu. Emitētājs savukārt apņemas darbības perioda beigās viņam kā kreditoram atmaksāt parādu. Turklāt emitētājam ir regulāri jāuzrēķina procenti par iemaksām pēc noteiktas likmes.

Kas notiek, ja līgums tiek pārtraukts priekšlaicīgi?

Līgums – tāpat kā jebkurš cits vērtspapīru ieguldījums – tiek noslēgts uz noteiktu laika periodu. Priekšlaicīga tā pārtraukšana ir iespējama tikai ar abpusēju vienošanos. Līguma ārpuskārtas pārtraukšanas gadījumā var tikt prasīta atbilstoša kompensācija.

Kas drīkst noslēgt līgumu?

Līgumu var noslēgt juridiskas un fiziskas personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu (izņemot ASV pilsoņus un PNP).

Cik ilgi uzņēmums jau darbojas tirgū?

Multitalent AG ir nodibināts 2018. gadā. Tas ir VIVAT grupas uzņēmums, kas darbojas tirgū jau kopš 2012. gada.

Multitalent II AG - VIVAT Solid/Excellent (E2020)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

VIVAT SOLID:  no 3.000 EUR/CHF , vienreizējs ieguldījums,

VIVAT EXCELLENT: no 100.000 EUR/CHF , vienreizējs ieguldījums,

Cik liela ir procentu likme?

VIVAT SOLID: gada procentu likme – 6% ;

VIVAT EXCELLENT: gada procentu likme – 8% ;

Izmaksas tiek veiktas reizi ceturksnī.

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Ko nozīmē jēdziens „turētāja parādzīme“?

Parādzīme (dēvēta arī par obligāciju) ir pirmšķirīgs vērtspapīrs, par ko ieguldītājs saņem procentus. Ieguldītājs, lai iegūtu pārādzīmi, pārskaita tās emitētājam konkrētu naudas summu uz zināmu laika periodu. Emitētājs savukārt apņemas darbības perioda beigās viņam kā kreditoram atmaksāt parādu. Turklāt emitētājam ir regulāri jāuzrēķina procenti par iemaksām pēc noteiktas likmes.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Ja līguma slēdzējs mirst, tad visas tajā paredzētās tiesības un pienākumi pāriet pie mantiniekiem. Ir spēkā mantošanas jomas likumi un noteikumi, kas pastāv attiecīgā ieguldītāja valstī.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients atbild par saņemto procentu aplikšanu ar nodokļiem. Sīkāku informāciju par to var atrast mūsu pārdošanas prospektā, kā arī pie sava nodokļu konsultanta.

Kādas ir saistības?

Noslēdzot līgumu, klients uzņemas saistības paredzētajos termiņos iemaksāt norunātās līgumsummas. Savukārt emitents apņemas attiecīgi izmaksāt nopelnītos procentus, kā arī pēc līguma darbības beigām – iemaksāto kapitālu.

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Maksa par izskatīšanu nav paredzēta.

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

VIVAT SOLID / VIVAT EXCELLENT : 31.12.2025

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?
 • Nekustamā īpašuma iegāde un pārdošana
 • Dalībnieka (uzņēmuma locekļa) statusa iegūšana nekustamā īpašuma projektos
 • Fiziski zelta krājumi

Multitalent III AG - SOLID/EXCELLENT (E2021)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

SOLID (E2021):  no 3.000 EUR/CHF , vienreizējs ieguldījums,

EXCELLENT (E2021): no 100.000 EUR/CHF , vienreizējs ieguldījums,

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Ko nozīmē jēdziens „turētāja parādzīme“?

Parādzīme, ko sauc arī par obligāciju, ir pirmās kārtas vērtspapīrs, par kuru ieguldītājs saņem procentus. Obligācija tiek sadalīta daļējās obligācijās par katrā gadījumā norādīto nominālvērtību. Ar obligāciju ieguldītājs pārskaita noteiktu summu obligācijas emitentam uz noteiktu laiku. Savukārt obligācijas emitents apņemas pret jums kā naudas prasības kreditoru atmaksāt parādu termiņa beigās. Tai ir arī pastāvīgi jāmaksā procenti par šo summu ar fiksētu likmi.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Ja līguma slēdzējs mirst, tad visas tajā paredzētās tiesības un pienākumi pāriet pie mantiniekiem. Ir spēkā mantošanas jomas likumi un noteikumi, kas pastāv attiecīgā ieguldītāja valstī.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients atbild par saņemto procentu aplikšanu ar nodokļiem. Sīkāku informāciju par to var atrast mūsu pārdošanas prospektā, kā arī pie sava nodokļu konsultanta.

Kādas ir saistības?

Noslēdzot līgumu, klients uzņemas saistības paredzētajos termiņos iemaksāt norunātās līgumsummas. Savukārt emitents apņemas attiecīgi izmaksāt nopelnītos procentus, kā arī pēc līguma darbības beigām – iemaksāto kapitālu.

Cik liela ir procentu likme?

SOLID (E2021): gada procentu likme – 6% ;

EXCELLENT (E2021): gada procentu likme – 8% ;

Izmaksas tiek veiktas reizi ceturksnī.

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Maksa par izskatīšanu nav paredzēta.

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

SOLID/EXCELLENT (E2021): 31.12.2026

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?
 • Nekustamā īpašuma iegāde un pārdošana
 • Dalībnieka (uzņēmuma locekļa) statusa iegūšana nekustamā īpašuma projektos
 • Fiziski zelta krājumi

Multitalent Investment 3 GmbH - Prestige/Exclusive (E2023)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

Prestige (E2023): no 5.000 EUR/CHF, vienreizējs ieguldījums,

Exclusive (E2023): no 100.000 EUR/CHF, vienreizējs ieguldījums,

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Ko nozīmē jēdziens „turētāja parādzīme“?

Parādzīme, ko sauc arī par obligāciju, ir pirmās kārtas vērtspapīrs, par kuru ieguldītājs saņem procentus. Obligācija tiek sadalīta daļējās obligācijās par katrā gadījumā norādīto nominālvērtību. Ar obligāciju ieguldītājs pārskaita noteiktu summu obligācijas emitentam uz noteiktu laiku. Savukārt obligācijas emitents apņemas pret jums kā naudas prasības kreditoru atmaksāt parādu termiņa beigās. Tai ir arī pastāvīgi jāmaksā procenti par šo summu ar fiksētu likmi.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Ja līguma slēdzējs mirst, tad visas tajā paredzētās tiesības un pienākumi pāriet pie mantiniekiem. Ir spēkā mantošanas jomas likumi un noteikumi, kas pastāv attiecīgā ieguldītāja valstī.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients atbild par saņemto procentu aplikšanu ar nodokļiem. Sīkāku informāciju par to var atrast mūsu pārdošanas prospektā, kā arī pie sava nodokļu konsultanta.

Kādas ir saistības?

Noslēdzot līgumu, klients uzņemas saistības paredzētajos termiņos iemaksāt norunātās līgumsummas. Savukārt emitents apņemas attiecīgi izmaksāt nopelnītos procentus, kā arī pēc līguma darbības beigām – iemaksāto kapitālu.

Cik liela ir procentu likme?

Prestige (E2023): gada procentu likme – 6% ;

Exclusive (E2023): gada procentu likme – 8% ;

Izmaksas tiek veiktas reizi ceturksnī.

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Maksa par izskatīšanu nav paredzēta.

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

Prestige/Exclusive (E2023): 31.12.2028

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?
 • Nekustamā īpašuma iegāde un pārdošana
 • Dalībnieka (uzņēmuma locekļa) statusa iegūšana nekustamā īpašuma projektos

Multitalent Investment GmbH - Prestige/Exclusive (E2022)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

Prestige (E2022): no 3.000 EUR/CHF, vienreizējs ieguldījums,

Exclusive (E2022): no 100.000 EUR/CHF, vienreizējs ieguldījums,

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Ko nozīmē jēdziens „turētāja parādzīme“?

Parādzīme, ko sauc arī par obligāciju, ir pirmās kārtas vērtspapīrs, par kuru ieguldītājs saņem procentus. Obligācija tiek sadalīta daļējās obligācijās par katrā gadījumā norādīto nominālvērtību. Ar obligāciju ieguldītājs pārskaita noteiktu summu obligācijas emitentam uz noteiktu laiku. Savukārt obligācijas emitents apņemas pret jums kā naudas prasības kreditoru atmaksāt parādu termiņa beigās. Tai ir arī pastāvīgi jāmaksā procenti par šo summu ar fiksētu likmi.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Ja līguma slēdzējs mirst, tad visas tajā paredzētās tiesības un pienākumi pāriet pie mantiniekiem. Ir spēkā mantošanas jomas likumi un noteikumi, kas pastāv attiecīgā ieguldītāja valstī.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients atbild par saņemto procentu aplikšanu ar nodokļiem. Sīkāku informāciju par to var atrast mūsu pārdošanas prospektā, kā arī pie sava nodokļu konsultanta.

Kādas ir saistības?

Noslēdzot līgumu, klients uzņemas saistības paredzētajos termiņos iemaksāt norunātās līgumsummas. Savukārt emitents apņemas attiecīgi izmaksāt nopelnītos procentus, kā arī pēc līguma darbības beigām – iemaksāto kapitālu.

Cik liela ir procentu likme?

Prestige (E2022): gada procentu likme – 6% ;

Exclusive (E2022): gada procentu likme – 8% ;

Izmaksas tiek veiktas reizi ceturksnī.

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Maksa par izskatīšanu nav paredzēta.

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

Prestige/Exclusive (E2022): 31.12.2027

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?
 • Nekustamā īpašuma iegāde un pārdošana
 • Dalībnieka (uzņēmuma locekļa) statusa iegūšana nekustamā īpašuma projektos
 • Fiziski zelta krājumi

Multitalent Investment II GmbH - Prestige-CH/Exclusive-CH (E2022)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

Prestige-CH (E2022): no 3.000 CHF, vienreizējs ieguldījums,

Exclusive-CH (E2022): no 100.000 CHF, vienreizējs ieguldījums,

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Ko nozīmē jēdziens „turētāja parādzīme“?

Parādzīme, ko sauc arī par obligāciju, ir pirmās kārtas vērtspapīrs, par kuru ieguldītājs saņem procentus. Obligācija tiek sadalīta daļējās obligācijās par katrā gadījumā norādīto nominālvērtību. Ar obligāciju ieguldītājs pārskaita noteiktu summu obligācijas emitentam uz noteiktu laiku. Savukārt obligācijas emitents apņemas pret jums kā naudas prasības kreditoru atmaksāt parādu termiņa beigās. Tai ir arī pastāvīgi jāmaksā procenti par šo summu ar fiksētu likmi.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Ja līguma slēdzējs mirst, tad visas tajā paredzētās tiesības un pienākumi pāriet pie mantiniekiem. Ir spēkā mantošanas jomas likumi un noteikumi, kas pastāv attiecīgā ieguldītāja valstī.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients ir atbildīgs par saņemto procentu aplikšanu ar nodokļiem. Plašāku informāciju par to var atrast mūsu obligāciju nosacījumos un pie sava nodokļu konsultanta.

Kādas ir saistības?

Noslēdzot līgumu, klients uzņemas saistības paredzētajos termiņos iemaksāt norunātās līgumsummas. Savukārt emitents apņemas attiecīgi izmaksāt nopelnītos procentus, kā arī pēc līguma darbības beigām – iemaksāto kapitālu.

Cik liela ir procentu likme?

Prestige-CH (E2022): gada procentu likme – 6% ;

Exclusive-CH (E2022): gada procentu likme – 8% ;

Izmaksas tiek veiktas reizi ceturksnī.

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Maksa par izskatīšanu nav paredzēta.

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

Prestige-CH/Exclusive-CH (E2022): 31.12.2027

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?
 • Nekustamā īpašuma iegāde un pārdošana
 • Dalībnieka (uzņēmuma locekļa) statusa iegūšana nekustamā īpašuma projektos
 • Fiziski zelta krājumi

VIVAT AG - SOLID/EXCELLENT (E2022)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

Solid (E2022):  no 3.000 EUR/CHF , vienreizējs ieguldījums,

Excellent (E2022): no 100.000 EUR/CHF , vienreizējs ieguldījums,

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Ko nozīmē jēdziens „turētāja parādzīme“?

Parādzīme, ko sauc arī par obligāciju, ir pirmās kārtas vērtspapīrs, par kuru ieguldītājs saņem procentus. Obligācija tiek sadalīta daļējās obligācijās par katrā gadījumā norādīto nominālvērtību. Ar obligāciju ieguldītājs pārskaita noteiktu summu obligācijas emitentam uz noteiktu laiku. Savukārt obligācijas emitents apņemas pret jums kā naudas prasības kreditoru atmaksāt parādu termiņa beigās. Tai ir arī pastāvīgi jāmaksā procenti par šo summu ar fiksētu likmi.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Ja līguma slēdzējs mirst, tad visas tajā paredzētās tiesības un pienākumi pāriet pie mantiniekiem. Ir spēkā mantošanas jomas likumi un noteikumi, kas pastāv attiecīgā ieguldītāja valstī.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients atbild par saņemto procentu aplikšanu ar nodokļiem. Sīkāku informāciju par to var atrast mūsu pārdošanas prospektā, kā arī pie sava nodokļu konsultanta.

Kādas ir saistības?

Noslēdzot līgumu, klients uzņemas saistības paredzētajos termiņos iemaksāt norunātās līgumsummas. Savukārt emitents apņemas attiecīgi izmaksāt nopelnītos procentus, kā arī pēc līguma darbības beigām – iemaksāto kapitālu.

Cik liela ir procentu likme?

Solid (E2022): gada procentu likme – 6% ;

Excellent (E2022): gada procentu likme – 8% ;

Izmaksas tiek veiktas reizi ceturksnī.

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Maksa par izskatīšanu nav paredzēta.

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

Solid/Excellent (E2022): 31.12.2027

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?
 • Nekustamā īpašuma iegāde un pārdošana
 • Dalībnieka (uzņēmuma locekļa) statusa iegūšana nekustamā īpašuma projektos
 • Fiziski zelta krājumi

VIVAT II AG - VIVAT 6/8 (E2023)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

VIVAT 6 (E2023):  no 3.000 EUR/CHF , vienreizējs ieguldījums,

VIVAT 8 (E2023): no 100.000 EUR/CHF , vienreizējs ieguldījums,

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Ko nozīmē jēdziens „turētāja parādzīme“?

Parādzīme, ko sauc arī par obligāciju, ir pirmās kārtas vērtspapīrs, par kuru ieguldītājs saņem procentus. Obligācija tiek sadalīta daļējās obligācijās par katrā gadījumā norādīto nominālvērtību. Ar obligāciju ieguldītājs pārskaita noteiktu summu obligācijas emitentam uz noteiktu laiku. Savukārt obligācijas emitents apņemas pret jums kā naudas prasības kreditoru atmaksāt parādu termiņa beigās. Tai ir arī pastāvīgi jāmaksā procenti par šo summu ar fiksētu likmi.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Ja līguma slēdzējs mirst, tad visas tajā paredzētās tiesības un pienākumi pāriet pie mantiniekiem. Ir spēkā mantošanas jomas likumi un noteikumi, kas pastāv attiecīgā ieguldītāja valstī.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients atbild par saņemto procentu aplikšanu ar nodokļiem. Sīkāku informāciju par to var atrast mūsu pārdošanas prospektā, kā arī pie sava nodokļu konsultanta.

Kādas ir saistības?

Noslēdzot līgumu, klients uzņemas saistības paredzētajos termiņos iemaksāt norunātās līgumsummas. Savukārt emitents apņemas attiecīgi izmaksāt nopelnītos procentus, kā arī pēc līguma darbības beigām – iemaksāto kapitālu.

Cik liela ir procentu likme?

VIVAT 6 (E2023): gada procentu likme – 6% ;

VIVAT 8 (E2023): gada procentu likme – 8% ;

Izmaksas tiek veiktas reizi ceturksnī.

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Maksa par izskatīšanu nav paredzēta.

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

VIVAT 6/8 (E2023): 31.12.2028

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?
 • Nekustamā īpašuma iegāde un pārdošana
 • Dalībnieka (uzņēmuma locekļa) statusa iegūšana nekustamā īpašuma projektos

VIVAT II AG - VIVAT 6/8 (E2024)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

VIVAT 6 (E2024):  no 3.000 EUR/CHF , vienreizējs ieguldījums,

VIVAT 8 (E2024): no 100.000 EUR/CHF , vienreizējs ieguldījums,

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Ko nozīmē jēdziens „turētāja parādzīme“?

Parādzīme, ko sauc arī par obligāciju, ir pirmās kārtas vērtspapīrs, par kuru ieguldītājs saņem procentus. Obligācija tiek sadalīta daļējās obligācijās par katrā gadījumā norādīto nominālvērtību. Ar obligāciju ieguldītājs pārskaita noteiktu summu obligācijas emitentam uz noteiktu laiku. Savukārt obligācijas emitents apņemas pret jums kā naudas prasības kreditoru atmaksāt parādu termiņa beigās. Tai ir arī pastāvīgi jāmaksā procenti par šo summu ar fiksētu likmi.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Ja līguma slēdzējs mirst, tad visas tajā paredzētās tiesības un pienākumi pāriet pie mantiniekiem. Ir spēkā mantošanas jomas likumi un noteikumi, kas pastāv attiecīgā ieguldītāja valstī.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients atbild par saņemto procentu aplikšanu ar nodokļiem. Sīkāku informāciju par to var atrast mūsu pārdošanas prospektā, kā arī pie sava nodokļu konsultanta.

Kādas ir saistības?

Noslēdzot līgumu, klients uzņemas saistības paredzētajos termiņos iemaksāt norunātās līgumsummas. Savukārt emitents apņemas attiecīgi izmaksāt nopelnītos procentus, kā arī pēc līguma darbības beigām – iemaksāto kapitālu.

Cik liela ir procentu likme?

VIVAT 6 (E2024): gada procentu likme – 6% ;

VIVAT 8 (E2024): gada procentu likme – 8% ;

Izmaksas tiek veiktas reizi ceturksnī.

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Maksa par izskatīšanu nav paredzēta.

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

VIVAT 6/8 (E2024): 31.12.2029

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?
 • Nekustamā īpašuma iegāde un pārdošana
 • Dalībnieka (uzņēmuma locekļa) statusa iegūšana nekustamā īpašuma projektos

VIVAT Multitalent AG - VIVAT Bond (E2020)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

Minimālā investīciju summa ir 100 000 EUR.

Cik liela ir procentu likme?

Procentu likme veido 8 % gadā. Tie tiek izmaksāti reizi ceturksnī (pa 2 %).

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

Līguma darbības laiks ir līdz 31.12.2026.

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ko nozīmē “Parādzīme”

Parādzīme, kas pazīstama arī kā obligācija, ir vecākā vērtspapīra garantija, par kuru ieguldītājs saņem procentus. Ar obligāciju ieguldītājs Emitentam noteiktā laika periodā piešķir noteiktu summu. Parādzīmes Emitents, savukārt, piekrīt Jums kā naudas aizdevuma kreditoram atmaksāt parādu termiņa beigās. Turklāt tam ir jāmaksā procenti par izmantoto summu pēc noteikta tarifa.

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?

• Nekustamo īpašumu iegāde un pārdošana
• Korporatīvo tiesību līdzdalība nekustamā īpašuma projektos
• Zelts kā materiāls aktīvs

Kādi ir pienākumi?

Noslēdzot līgumu, klients apņemas savlaicīgi iemaksāt nolīgto līguma summu. Savukārt Emitents apņemas līguma termiņa beigās izmaksāt uzkrātos procentus, kā arī iemaksāto kapitālu.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients ir pats atbildīgs par nodokļu nomaksu no nopelnītajiem procentiem. Papildu informācija ir pieejama mūsu Pārdošanas prospektā, kā arī pie Jūsu nodokļu konsultanta.

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Apstrādes nodeva netiek piemērota.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Nāves gadījumā līgums ar tā tiesībām un pienākumiem tiek nodots saistību pārņēmējiem. Tiek piemēroti ieguldītāja izcelsmes valsts mantošanas noteikumi.

VIVAT Multitalent AG - VIVAT Bond (E2021)

Kāda ir minimālā investīciju summa?

Minimālā investīciju summa ir 100 000 EUR.

Kad drīkstu izbeigt līguma darbību?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ko nozīmē “Parādzīme”

Parādzīme, ko sauc arī par obligāciju, ir pirmās kārtas vērtspapīrs, par kuru ieguldītājs saņem procentus. Obligācija tiek sadalīta daļējās obligācijās par katrā gadījumā norādīto nominālvērtību. Ar obligāciju ieguldītājs pārskaita noteiktu summu obligācijas emitentam uz noteiktu laiku. Savukārt obligācijas emitents apņemas pret jums kā naudas prasības kreditoru atmaksāt parādu termiņa beigās. Tai ir arī pastāvīgi jāmaksā procenti par šo summu ar fiksētu likmi.

Kas notiek ar līgumu tā slēdzēja nāves gadījumā?

Nāves gadījumā līgums ar tā tiesībām un pienākumiem tiek nodots saistību pārņēmējiem. Tiek piemēroti ieguldītāja izcelsmes valsts mantošanas noteikumi.

Kādi nodokļu aspekti ir jāievēro?

Katrs klients ir pats atbildīgs par nodokļu nomaksu no nopelnītajiem procentiem. Papildu informācija ir pieejama mūsu Pārdošanas prospektā, kā arī pie Jūsu nodokļu konsultanta.

Kādi ir pienākumi?

Noslēdzot līgumu, klients apņemas savlaicīgi iemaksāt nolīgto līguma summu. Savukārt Emitents apņemas līguma termiņa beigās izmaksāt uzkrātos procentus, kā arī iemaksāto kapitālu.

Cik liela ir procentu likme?

Procentu likme veido 8 % gadā. Tie tiek izmaksāti reizi ceturksnī (pa 2 %).

Cik liela ir maksa par izskatīšanu?

Apstrādes nodeva netiek piemērota.

Cik ilgs ir līguma darbības laiks?

Līguma darbības laiks ir līdz 31.12.2027.

Kur tiks investēts ieguldītais kapitāls?

• Nekustamo īpašumu iegāde un pārdošana
• Korporatīvo tiesību līdzdalība nekustamā īpašuma projektos
• Zelts kā materiāls aktīvs