Allgemein

Kiek laiko jau veikia VIVAT?

"VIVAT Solution" buvo įkurta 2012 m. rugpjūtį. Trijų žinomų finansų sektoriaus įmonių bendradarbiavimas leido sukurti tiek pat sudėtingą, kiek ir visiems prieinamą produktą. Remdamosi novatorišku mąstymu ir daugiau nei 100 metų patirtimi investicijų sektoriuje, šios bendrovės sukūrė "Multitalent" koncepciją.

Daugiau informacijos žr. prie istorijos.

Kas gali sudaryti sutartį?

Sutartį gali sudaryti fiziniai asmenys nuo 18 metų ir juridiniai asmenys.

Ar vertybiniais popieriais prekiaujama vertybinių popierių biržoje?

Ne, šiais vertybiniais popieriais neprekiaujama, todėl jais neprekiaujama vertybinių popierių biržoje.

Kokius mokesčius reikia mokėti?

Einamosios palūkanų pajamos iš subordinuotųjų paskolų pagal Pajamų mokesčių įstatymo (vok. Einkommensteuergesetz ) 20 straipsnio 1 dalies 4 punktą laikomos pajamomis iš santaupų ir investicijų ir yra apmokestinamos kapitalo pajamų mokesčiu, taip pat, jei jų gavėjas yra bažnyčios narys, 8 proc. arba 9 proc. pajamų mokesčiu, priklausomai nuo federalinės žemės. Mokesčių tarifas yra 25 proc. plius 5,5 proc. solidarumo priemoka, taigi iš viso 26,375 proc. plius galimas bažnyčios mokestis.

Kapitalo pajamų mokestis ir solidarumo priemoka (iš viso 26,375 proc.) išskaitomi iš įmonės sąskaitos ir pervedami į atitinkamos mokesčių inspekcijos sąskaitą. Investuotojui pateikiama pažyma apie taip sumokėtus mokesčius.

Ši informacija taikoma investuotojams, kurių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Kitų šalių investuotojams gali būti taikomos skirtingos taisyklės, numatytos atitinkamoje nacionalinėje teisėje. Jei turite kokių nors klausimų šiuo klausimu, kreipkitės į savo mokesčių konsultantą.

Kas nutiks nutraukus sutartį anksčiau laiko?

Iš esmės visos sutartys sudaromos terminuotam laikotarpiui. Investuotojų ir atitinkamo emitento teisės nutraukti sutartį (nutraukti sutartį anksčiau laiko) kyla iš atitinkamo investicinio produkto sąlygų.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojams.

Multitalent AG - VIVAT Prestige/Exclusive/Prime (E2019)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

„VIVAT PRESTIGE““: nuo 3 000 EUR / CHF, vienkartinis.

„VIVAT EXCLUSIVE“: nuo 50 000 EUR / CHF, vienkartinis.

„VIVAT PRIME“: nuo 200 000 EUR / CHF, vienkartinis.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

„VIVAT PRESTIGE“:  6 % m. p.

„VIVAT EXCLUSIVE“: 8 % m. p.

„VIVAT PRIME“: 10 % m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks yra sutarties terminas?

„VIVAT PRESTIGE“ / „VIVAT EXCLUSIVE“ / „VIVAT PRIME“: 31.12.2024

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą
 • Į fizinį auksą.
Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Ar nepasibaigus sutarties terminui galima disponuoti įneštu kapitalu?

„VIVAT PRESTIGE“: Galimas iki 30 proc. investuoto kapitalo dalies išmokėjimas prabėgus 2 visiems kalendoriniams metams.

“VIVAT EXCLUSIVE“: Galimas iki 20 proc. investuoto kapitalo dalies išmokėjimas prabėgus 2 visiems kalendoriniams metams.

“VIVAT PRIME“: Galimas iki 20 proc. investuoto kapitalo dalies išmokėjimas prabėgus 2 visiems kalendoriniams metams.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Obligacija, dar vadinama paskolos obligacija, yra privilegijuotas vertybinis popierius, pagal kurį investuotojui mokamos palūkanos. Turėdamas obligaciją, investuotojas tam tikram laikotarpiui suteikia obligacijos Emitentei nustatytą sumą. Obligacijos Emitentė savo ruožtu įsipareigoja jums, kaip turinčiam teisę pateikti piniginį reikalavimą kreditoriui, galiojimo termino pabaigoje grąžinti skolą. Be to, ji privalo reguliariai mokėti nustatyto dydžio palūkanas už paskolintą sumą.

Kas nutiks nutraukus sutartį anksčiau laiko?

Sutartis – kaip ir bet kuri kita investicija į vertybinius popierius – bus sudaryta nustatytam laikui. Nutraukti sutartį anksčiau laiko galima tik vienbalsiai susitarus. Jei sutartis nutraukiama esant išimtinėms aplinkybėms, gali būti reikalaujama atitinkamos kompensacijos..

Kas gali sudaryti sutartį?

Pasirašyti sutartį turi teisę juridiniai ir fiziniai asmenys nuo 18 metų amžiaus (išskyrus PDA ir JAV piliečius).

Kiek jau laiko veikia įmonė?

„Multitalent AG“ buvo įsteigta 2018 metais. Ji yra dalis VIVAT grupės, veikiančios rinkoje nuo 2012 metų.

Multitalent II AG - VIVAT Solid/Excellent (E2020)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

VIVAT SOLID:  nuo 3.000 EUR/CHF , vienkartinis.

VIVAT EXCELLENT: nuo 100.000 EUR/CHF , vienkartinis.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

VIVAT SOLID:  6% m. p.

VIVAT EXCELLENT: 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Obligacija, dar vadinama paskolos obligacija, yra privilegijuotas vertybinis popierius, pagal kurį investuotojui mokamos palūkanos. Turėdamas obligaciją, investuotojas tam tikram laikotarpiui suteikia obligacijos Emitentei nustatytą sumą. Obligacijos Emitentė savo ruožtu įsipareigoja jums, kaip turinčiam teisę pateikti piniginį reikalavimą kreditoriui, galiojimo termino pabaigoje grąžinti skolą. Be to, ji privalo reguliariai mokėti nustatyto dydžio palūkanas už paskolintą sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

VIVAT SOLID / VIVAT EXCELLENT : 31.12.2025

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą
 • Į fizinį auksą.

Multitalent III AG - SOLID/EXCELLENT (E2021)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

SOLID (E2021):  nuo 3.000 EUR/CHF , vienkartinis.

EXCELLENT (E2021): nuo 100.000 EUR/CHF , vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

SOLID (E2021):  6% m. p.

EXCELLENT (E2021): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

SOLID/EXCELLENT (E2021): 31.12.2026

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą
 • Į fizinį auksą.

Multitalent Investment 3 GmbH - Prestige/Exclusive (E2023)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Prestige (E2023): nuo 5.000 EUR/CHF, vienkartinis.

Exclusive (E2023): nuo 100.000 EUR/CHF, vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Prestige (E2023): 6% m. p.

Exclusive (E2023): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

Prestige/Exclusive (E2023): 31.12.2028

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą

Multitalent Investment GmbH - Prestige/Exclusive (E2022)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Prestige (E2022): nuo 3.000 EUR/CHF, vienkartinis.

Exclusive (E2022): nuo 100.000 EUR/CHF, vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Prestige (E2022): 6% m. p.

Exclusive (E2022): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

Prestige/Exclusive (E2022): 31.12.2027

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą
 • Į fizinį auksą.

Multitalent Investment II GmbH - Prestige-CH/Exclusive-CH (E2022)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Prestige-CH (E2022): nuo 3.000 CHF, vienkartinis.

Exclusive-CH (E2022): nuo 100.000 CHF, vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kiekvienas klientas yra atsakingas už gautų palūkanų apmokestinimą. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų obligacijų sąlygose ir pas savo mokesčių konsultantą.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Prestige-CH (E2022): 6% m. p.

Exclusive-CH (E2022): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

Prestige-CH/Exclusive-CH (E2022): 31.12.2027

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą
 • Į fizinį auksą.

VIVAT AG - SOLID/EXCELLENT (E2022)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Solid (E2022):  nuo 3.000 EUR/CHF , vienkartinis.

Excellent (E2022): nuo 100.000 EUR/CHF , vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Solid (E2022):  6% m. p.

Excellent (E2022): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

Solid/Excellent (E2022): 31.12.2027

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą
 • Į fizinį auksą.

VIVAT II AG - VIVAT 6/8 (E2023)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

VIVAT 6 (E2023):  nuo 3.000 EUR/CHF , vienkartinis.

VIVAT 8 (E2023): nuo 100.000 EUR/CHF , vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

VIVAT 6 (E2023): 6% m. p.

VIVAT 8 (E2023): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

VIVAT 6/8 (E2023): 31.12.2028

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą

VIVAT II AG - VIVAT 6/8 (E2024)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

VIVAT 6 (E2024):  nuo 3.000 EUR/CHF , vienkartinis.

VIVAT 8 (E2024): nuo 100.000 EUR/CHF , vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

VIVAT 6 (E2024): 6% m. p.

VIVAT 8 (E2024): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

VIVAT 6/8 (E2024): 31.12.2029

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą

VIVAT Multitalent AG - VIVAT Bond (E2020)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Vienu kartu galima investuoti nuo 100 000 EUR.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Metinės palūkanos yra 8 proc. Jos išmokamos kas ketvirtį (po 2,0 proc.).

Koks yra sutarties terminas?

Sutartis galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Kada galima nutraukti sutartį?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Kas yra „obligacija“?

Obligacija, dar vadinama paskolos obligacija, yra privilegijuotas vertybinis popierius, pagal kurį investuotojui mokamos palūkanos. Turėdamas obligaciją, investuotojas tam tikram laikotarpiui suteikia obligacijos Emitentei nustatytą sumą. Obligacijos Emitentė savo ruožtu įsipareigoja jums, kaip turinčiam teisę pateikti piniginį reikalavimą kreditoriui, galiojimo termino pabaigoje grąžinti skolą. Be to, ji privalo reguliariai mokėti nustatyto dydžio palūkanas už paskolintą sumą.

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?

• Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
• Į teisių dalyvauti nekilnojamojo turto projektuose įgijimą
• Į fizinį auksą

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Ką svarbu žinoti apie mokesčius?

Už gautų palūkanų apmokestinimą kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

VIVAT Multitalent AG - VIVAT Bond (E2021)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Vienu kartu galima investuoti nuo 100 000 EUR.

Kada galima nutraukti sutartį?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Kas yra „obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Ką svarbu žinoti apie mokesčius?

Už gautų palūkanų apmokestinimą kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Metinės palūkanos yra 8 proc. Jos išmokamos kas ketvirtį (po 2,0 proc.).

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

Sutartis galioja iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?

• Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
• Į teisių dalyvauti nekilnojamojo turto projektuose įgijimą
• Į fizinį auksą