VIVAT Multitalent - Aastaülevaade 2023

Lugupeetud investorid,

Aasta alguses soovime teiega jagada tagasivaadet möödunud aastale ja olulisemaid arenguid.

Nagu te kindlasti meediast teada saanud olete, oli 2023. aasta kinnisvarasektorile äärmiselt väljakutseid esitav. Keskpangad rakendasid uut intressipoliitikat, mis viis märkimisväärsete intressimäärade tõusuni hüpoteegilaenudel, mõjutades tugevalt investeerimisvalmidust kinnisvarasse. See omakorda tõi kaasa mitmete Euroopa kinnisvaraettevõtete finantsraskused.

Nendest väljakutsetest hoolimata on ka rõõmustavaid uudiseid: Alates jaanuarist 2024 on intressimäärad stabiliseerunud. Statistika Statistalt näitab, et intressimäärad on novembrist 2023 (4,23%) jaanuarini 2024 (3,42%) langenud muljetavaldavad 20%. Samal ajal on Saksamaal üürihinnad viimase viie aasta jooksul tõusnud ligikaudu 30%, mis pakub endiselt atraktiivseid investeerimisvõimalusi kinnisvarasse.

Nendel nõudlikel aegadel on VIVAT Multitalendi strateegia taas edukaks osutunud. Jätkame endiselt kinnisvaraprojektidega Saksamaal, eriti väiksemate ja keskmise suurusega projektidega, tagamaks lai hajutatus. Lisaks finantseerime oma projekte suures osas omavahenditest, tugevdades seeläbi meie sõltumatust pankadest.

Alates 2022. aastast oleme investeerinud ka ärilistesse kinnistutesse päikeseparkide kavandamiseks ja arendamiseks, et vastata taastuvenergia kasvavale huvile. See avab meile uusi võimalusi ja tagab pikaajalise kasvu.

2023 aasta tõi meile väljakutsetest hoolimata positiivseid tulemusi. Meie käive jõudis rekordtasemele ning üle 1000 investori usaldas meile üle 50 000 000 €/CHF. Oleme edukalt lõpule viinud 3 projekti ja investeerinud 6 uude. Aastal 2023 maksime ainuüksi intressidena investoritele välja 19 000 000 €/CHF (alates 2012. aastast kokku üle 70 000 000 €/CHF). Ka lõpetatud lepingute tagasimaksed toimusid õigeaegselt (2023 - 15 000 000 €/CHF; alates 2012. aastast kokku üle 35 000 000 €/CHF).

Tulevaste aastate osas oleme enesekindlad ja plaanime jätkata kasumlikke investeeringuid. Oleme just edukalt lõpetanud läbirääkimised pikaajalise partneriga, et teostada eriline projekt. Peagi esitleme seda projekti põhjalikult.

Täname teid südamest teie usalduse eest ja ootame põnevusega edasisi ühiseid edusamme!