Praegused pakkumised

Kõik kategoorias "Aktuaalsed pakkumised" olevad tooted on aktiivsed ja käesoleval ajal tellimiseks saadaval.

Prospekti heakskiitmist ei tohiks tõlgendada kui pakutavate väärtpaberite heakskiitmist.
Potentsiaalsed investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist lugema prospekti, et mõista täielikult väärtpaberitesse investeerimise otsuse võimalikke riske ja hüvesid.

Multitalent Investment GmbH - Exclusive (E2022)

Ühisvõlakirjad on avalikul pakkumisel Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal, Belgias, Itaalias, Lätis, Eestis, Leedus, Soomes.

Multitalent Investment GmbH - Prestige (E2022)

Ühisvõlakirjad on avalikul pakkumisel Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal, Belgias, Itaalias, Lätis, Eestis, Leedus, Soomes.

VIVAT AG - Excellent (E2022)

Ühisvõlakirjad on avalikul pakkumisel Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal, Belgias, Itaalias, Lätis, Eestis, Leedus, Soomes, Šveitsis ja Liechtensteinis.

VIVAT AG - Solid (E2022)

Ühisvõlakirjad on avalikul pakkumisel Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal, Belgias, Itaalias, Lätis, Eestis, Leedus, Soomes, Šveitsis ja Liechtensteinis.

VIVAT Investment II GmbH - Invest 28 (E2022)

VIVAT Investment II GmbH - Invest 33 (E2022)

VIVAT Investment II GmbH - Invest 38 (E2022)

VIVAT Investment II GmbH - Invest 43 (E2022)

VIVAT Investment II GmbH - Invest 48 (E2022)

VIVAT Multitalent AG