Praegused pakkumised

Kõik kategoorias "Aktuaalsed pakkumised" olevad tooted on aktiivsed ja käesoleval ajal tellimiseks saadaval.

Prospekti heakskiitmist ei tohiks tõlgendada kui pakutavate väärtpaberite heakskiitmist.
Potentsiaalsed investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist lugema prospekti, et mõista täielikult väärtpaberitesse investeerimise otsuse võimalikke riske ja hüvesid.

VIVAT II AG - VIVAT 6 (E2024)

Võlakirju pakutakse investoritele Saksamaal, Liechtensteinis, Šveitsis, Prantsusmaal, Belgias, Itaalias, Austrias, Lätis, Leedus, Eestis, Soomes ja Rootsis.

VIVAT II AG - VIVAT 8 (E2024)

Võlakirju pakutakse investoritele Saksamaal, Liechtensteinis, Šveitsis, Prantsusmaal, Belgias, Itaalias, Austrias, Lätis, Leedus, Eestis, Soomes ja Rootsis.