Sijoittaminen kultaan

Kultaa on niukasti: maailman koko kultavarannot mahtuvat kuutioon, jonka särmällä on pituutta vain 20 metriä. Kullan kysyntä kasvaa siitä huolimatta jatkuvasti. Kullan kysyntä kasvaa, ja se on aina ollut haluttu arvovarasto.

Miksi kulta on niin arvokasta

Jo tuhansien vuosien ajan ihmiset ovat pitäneet kultaa tavattoman arvokkaana. Kulta oli ja on edelleen paras mahdollinen arvon säilyttäjä. Maailmanlaajuisesti rajalliset kultakannat säilyttävät osaltaan tämän jalometallin arvon hyvin vakaana.

Taloudellinen hyvinvointisi on meille kullan arvoinen

Haluamme, että tästä edusta emme hyödy ainoastaan me vaan erityisesti asiakkaamme. Yhtiöllämme on tällä hetkellä 60,6 kilogramman kultavaranto, ja tämän ylimääräisen pääomareservin ansiosta pääomamarkkinoiden vaihtelut vaikuttavat meihin vähemmän. Näin voimme tarjota houkuttelevien korkojen ja joustavien juoksuaikojen lisäksi riittävän suojan sijoittajien pääomalle.


 

Yleiskatsaus

Sijoituslaji
Fyysinen

Määrä
60 600 g

Sijoituksen suuruus
2 038 000 euroa

Arvo 31.12.2021
Noin 3 211 000 euroa